Hospitahuur

Hospitahuur betekent dat de huurder samen met de hoofdbewoner in dezelfde woning woont en in die woning een kamer huurt. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij studenten die in een gastgezin wonen. De huurder kan zich de eerste negen maanden niet beroepen op huurbescherming. De wetgever is hiermee de verhuurder tegemoet gekomen omdat de verhuurder en huurder in hetzelfde huis wonen. Mocht er geen klik zijn tussen de huurder en verhuurder dan kan de verhuurder gemakkelijk het huurcontract verbreken. De negen maanden zonder huurbescherming kunnen worden beschouwd als een proeftijd voor de huurder. Een voorwaarde voor de verhuurder om gebruik te maken van deze proeftijd is dat de woning of een deel van de woning niet eerder aan dezelfde huurder verhuurd geweest is. Als dat wel het geval is dan kan de huurder aanspraak maken op huurbescherming. De logica is dat de huurder niet twee keer een proeftermijn vol hoeft te maken.

Tekst van het wetsartikel

Hospiteren wordt beschreven in artikel 7:232 lid 3 Burgerlijk Wetboek: De artikelen 206 lid 3, 270, 271 lid 4, 272, 273, 274, 275, 276, 277 en 281 zijn gedurende negen maanden na het ingaan van de overeenkomst niet van toepassing op huur van woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt en deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft en waarin niet eerder aan dezelfde huurder deze of andere woonruimte is verhuurd geweest".

Voor een overzicht van alle relevante artikelen van het huurrecht, zie hier.