Gemeentelijk slooppand

Gemeentelijke slooppanden zijn een aparte categorie in het huurrecht. Voor de gemeentelijke slooppanden geldt geen huurbescherming (zie voor meer uitgebreide informatie Huurbescherming). Het moet dan gaan om een huurcontract dat wordt gesloten op dat moment voor de sloop bestemd voor woonruimte in een gebouw dat van de gemeente is en is. In de praktijk komt dit niet vaak meer voor omdat gemeenten bijna geen woonruimte meer verhuren. De gemeentelijke woningbedrijven zijn omgezet in woningstichtingen.

Tekst van wetsartikel

De categorie “gemeentelijk slooppand” wordt beschreven in artikel 7:232 lid 4 Burgerlijk Wetboek: “De artikelen 206 lid 3, 269 lid 1 en 2, 270, 271 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 zijn niet van toepassing op de huur van woonruimte in gebouwen, welke aan een gemeente toebehoren en ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voor afbraak zijn bestemd”.

Voor een overzicht van alle relevante artikelen van het huurrecht, zie hier.