Nieuws

Regeerakoord Rutte II (01-11-2012)

Geplaatst door Administrator (admin) op Nov 07 2012
Nieuws >>

Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord van kabinet Rutte II op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. Er staan geen maatregelen in op het gebied van de tijdelijke huur van woonruimte (maar eerder is al wel een wetsvoorstel gedaan om de Leegstandswet te verruimen, zie het vorige nieuwsbericht).

Voor de woningmarkt zijn drie punten van belang: de hypotheekrente wordt beperkt, de huurprijzen onder de huurliberalisatiegrens worden afgestemd op het vermogen van de huurders en tot slot wordt de taak en speelruimte van woningcorporaties beperkt. Het afstemmen van de huurprijs op het vermogen van huurders heeft op de korte termijn de meeste gevolgen voor huurders en daarom staan we daar nog even bij stil.

Het afstemmen van de huurhoogte op het inkomen van de huurder wordt bereikt door verhuurders toe te staan om de huur meer te verhogen naarmate het inkomen van de huurder hoger is. Boven een bepaald inkomen van de huurder is de verhuurder zelfs helemaal vrij om de huurprijs te bepalen. De bedoeling is dat huurders meer betalen voor woningen die relatief "te goedkoop" zijn in verhouding tot hun inkomen en dat ze gestimuleerd worden om te verhuizen. De grens tussen sociale huurwoningen waar de zojuist genoemde maatregelen voor gelden en de "gelibaraliseerde" huurwoningen wordt (nog) bepaald door een ingewikkeld puntenstelsel. Hoe luxer de woning hoe meer punten deze krijgt in dit stelsel en hoe hoger de huur die de verhuurder maximaal mag vragen. Als deze maximale huurprijs boven een bepaald bedrag komt dan mag de verhuurder elke huurprijs vragen die hij wil. Woningen die onder deze huurliberalisatiegrens vallen horen bij de zogenaamde sociale woningvoorraad. Prijzen en prijsstijgingen van de huren van deze woningen zijn aan wettelijke grenzen gebonden. In het voorstel blijft de huurliberalisatiegrens bestaan maar de maximale huurprijs van de woning wordt niet meer bepaald door het puntenstelsel. In plaats daarvan wordt de maximale huurprijs gekoppeld aan de waarde die de woning volgens de gemeente heeft (de zogenaamde WOZ waarde). De maximale huurprijs wordt 4,5% van de WOZ waarde. Voor veel woningen betekent dat de huur meer mag worden verhoogd of dat de woning van de sociale woningvoorraad verhuist naar de geliberaliseerde woningvoorraad, voor andere woningen betekent dit juist een verlaging van de maximale huurprijs of een verschuiving naar de sociale woningvoorraad. Tenminste, als de plannen precies zo worden doorgevoerd als ze nu zijn. De maatregelen van het regeerakkoord moeten nog worden uitgewerkt in wetten die door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Of, wanneer en in welke precieze vorm de maatregelen zullen ingaan is daarom niet bekend. De tekst van het regeerakkoord over de woningmarkt is hier te vinden.

 

Laatst vernieuwd: Nov 07 2012 om 9:09 PM

Terug