Nieuws

Leegstandwet verruimd (01-07-2013)

Geplaatst door Administrator (admin) op Jul 03 2013
Nieuws >>


Het wordt voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning
tijdelijk te verhuren. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen de
eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan
een maximale huursom.

Dat is het gevolg van wijzigingen in de Leegstandwet, waarmee de Eerste
Kamer dinsdag 18 juni heeft ingestemd. De gewijzigde wet treedt per 1 juli
2013 in werking.

Impuls verbouw leegstaande kantoren naar woningen
“De verruiming maakt het lonend om bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te
bouwen naar woonruimte. Het wordt voor eigenaren aantrekkelijker omdat ze
hun investeringen voor de ombouw makkelijker kunnen terugverdienen binnen
10 jaar”, aldus minister Blok (Wonen en Rijksdienst). Dit geldt ook voor
andere leegstaande gebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen of scholen.
Bij een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan wordt de vergunning
in één keer voor de hele duur van de ontheffing verleend.

Kansen voor sloop- en renovatie
De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop – en renovatiewoningen
wordt verlengd tot zeven jaar. In de huidige markt blijken de sloop - en
renovatieplannen voor huurwoningen vaak meer tijd te vergen dan
oorspronkelijk gepland. Nu kunnen deze panden gedurende de hele periode
bewoond blijven.

Vergunning voor tijdelijke verhuur
Het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur
blijft bestaan. De vergunningverlening garandeert aan de
eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt
als de termijn is verstreken. Bovendien geldt de normale huurbescherming
niet. Bij te koop staande leegstaande woningen biedt de toets vooraf door
de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekverstrekker de
zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht.

Laatst vernieuwd: Dec 03 2013 om 2:54 PM

Terug