Links

Woonbond -  Als men lid wordt dan kan men met veel vragen en eventueel juridische ondersteuning bij de woonbond terecht (alleen voor huurders).

Huurcommissie - Onafhankelijke overheidsorganisatie waar huurders en verhuurders terecht kunnen voor een bindende uitspraak over meningsverschillen zoals de hoogte van de huur. Ook kunnen zij hier terecht voor vragen, maar alleen over de onderwerpen waar de Huurcommissie behandelt.

Juridisch loket - Een door de overheid gesteunde organisatie die gratis juridische vragen beantwoord (niet voor verhuurders). Bij ingewikkelde vragen kan men doorverwezen worden naar een advocaat (niet gratis).

Nieuwsartikelen over antikraak - Op de website van de Woonbond.

Antikraak wonen - Website met praktische informatie over antikraak wonen.

Bond precaire woonvormen - Bond die opkomt voor de belangen van kraakwachten.

www.wetten.nl - Website Nederlandse wetgeving.

www.rechtspraak.nl - Website van de rechtspraak.

www.tweedekamer.nl - website tweede kamer.