Kan ik mijn woonruimte tijdelijk verhuren?

Volg dit stappenschema als u zich afvraagt of u uw woonruimte juridisch gezien tijdelijk mag verhuren. Onder woonruimte vallen alle gebouwen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen maar geen woonboten, zie ook: Wat is woonruimte? Voor advies op maat voor het tijdelijk verhuren van woonruimte, zie Diensten.
 
Stap 1. Bent u van plan huur of een andere tegenprestatie te vragen voor de woonruimte? Zo ja, ga naar stap 2. Zo nee, dan kunt u gebruik maken van van bruikleen.
 
Stap 2. Gaat het om een woning die u wilt verkopen, verbouwen of renoveren? Of om een verpleeg- en verzorgingshuis, hotel, pension, kantoor, schoolgebouw of combinatie daarvan die u wilt verkopen, verbouwen of renoveren? Zo nee, ga naar stap 3. Zo ja, u kunt gebruik maken van de Leegstandwet.
 
Stap 3. Gaat het om woonruimte in het huis waar u zelf ook in woont? Zo nee, ga naar stap 4. Zo ja, u kunt gebruik maken van hospitahuur.
 
Stap 4. Wilt u zelf na afloop van de verhuur in de woning gaan wonen en heeft u de woning nog niet eerder verhuurd?  Of woont u zelf in de woonruimte, en wilt u na afloop van de verhuur opnieuw in de woning gaan wonen? Of de huidige huurder de gelegenheid geven om terug te komen? Zo nee, ga naar stap 5. Zo ja, u kunt gebruik maken van tussenhuur.
 
Stap 5. Bent u een gemeente en gaat het om een sloopwoning? Zo nee, ga naar stap 6. Zo ja, u kunt gebruik maken van de uitzondering gemeentelijk slooppand.
 
Stap 6. Als u de woonruimte uitsluitend aan een student wilt verhuren en het huurcontract wilt kunnen ontbinden als de student is afgestudeerd, dan kunt u gebruik maken van een campuscontract. Ga anders verder naar stap 7.
 
Stap 7. Is er sprake van "huur naar aard van korte duur?" Daar is sprake van bij bijvoorbeeld vakantiewoningen, wisselwoningen, pensions, hotels, etcetera. Huur van korte duur is een breed begrip. Lees er hier meer over. Zo nee, dan kunt u de woonruimte niet tijdelijk verhuren.