Heb ik een tijdelijk huurcontract?

Volg dit stappenschema als u een tijdelijk huurcontract voor woonruimte heeft en u wilt weten of dit wettelijk toegestaan is en zo ja op grond waarvan. De juridische grondslag kan gevolgen hebben voor de rechten en plichten van u en die van de verhuurder. Mocht u er achter komen dat tijdelijke huur niet toegestaan is dan heeft u huurbescherming. Onder woonruimte vallen alle gebouwen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen maar geen woonboten, zie ook onder Wat is woonruimte?

Stap 1. Betaalt u huur of levert u een tegenprestatie in ruil voor woonruimte (zie Wat is een tegenprestatie?). Zo nee, dan is er geen sprake van huur en is er geen huurbescherming. Mogelijk is er sprake van bruikleen. Zo ja, ga naar stap 2 (7:201 lid 1)

Stap 2. Gaat het om de huur van een te koop staande woning en is daar een vergunning van de gemeente nodig of verleend? Zo ja, beperkte huurbescherming (zie Leegstandwet). Zo nee, ga verder met stap 3.

Stap 3. Woont u bij de verhuurder in huis? Zo ja, dan is er sprake van hospitahuur, ga verder met stap 4a. Zo nee, ga verder met stap 5. (7:232 lid 3)

Stap 4a. Woont u al langer dan 9 maanden bij de verhuurder in huis? Zo ja, dan heeft u huurbescherming. Zo nee, dan heeft u geen huurbescherming (7:232 lid 3).

Stap 5. Wil de eigenaar of de ex-huurder opnieuw in het huis waar u in woont gaan wonen en staat dit in het contract? Zo ja, dan heeft u geen huurbescherming, er is sprake van tussenhuur (7:274 lid 4). Zo nee, ga verder met stap 6.

Stap 6. Is het pand eigendom van een gemeente EN bestemd voor de sloop en staat dit in uw contract? Zo ja, dan heeft u geen huurbescherming, er is sprake van een gemeentelijk slooppand (7:232 lid 4). Zo nee, ga verder naar stap 7.

Stap 7. Gaat het om een woning bestemd voor studenten en staat dit in uw huurcontract? Zo nee, ga naar stap 8. Zo ja: u heeft een campuscontract. Als de verhuurder een student wilt huisvesten en u bent niet meer ingeschreven aan een onderwijsinstelling dan heeft u geen huurbescherming.

Stap 8. Is er sprake van huur "naar zijn aard van korte duur"? Dit is een complex begrip, lees er meer over (7:232 lid 2). Zo ja, dan heeft u geen huurbescherming. Zo nee, dan zijn er geen uitzonderingen meer op de hoofdregel en dan heeft u huurbescherming. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een rechter, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, oordelen dat het onredelijk is dat u zich beroept op huurbescherming, zie redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2).