Jurisprudentie

Jurisprudentie bestaat uit rechterlijke uitspraken. Links in het menu staan de belangrijkste uitspraken waar we naar verwezen hebben op deze website.  Rechterlijke uitspraken zijn belangrijk omdat de wet ruimte overlaat voor interpretatie. De rechter moet dan voor een concreet geval een oplossing zien te vinden door de wet te interpreteren. De rechtspraak is daarom belangrijk om meer te weten te komen over het huurrecht. Hieronder vindt u een meer volledige lijst van jurisprudentie en een verwijzing naar interessante boeken en tijdschriften over het huurrecht.

 Jurisprudentie (chronologisch en op onderwerp)

  • Huur naar zijn aard van korte duur (artikel 7:232 lid 2 BW)

Ontruiming toegewezen

HR 30 mei 1975, NJ 1975, 464. m.nt. G.J.S.  (Tilburgs slooppand arrest)

Pres. Rb. Breda 6 april, 1978, NJ 1978, 635.

HR 14 oktober 1988, NJ 1989, 77. (RvdW 1988, 165.) (Norger zomerhuisje arrest)

Hof Amsterdam 25 oktober 2001, PRG 2003, 6045. m.nt. P. Abas (WR 2002, 3.) (De Eendracht-Anslo I)
Zie zelfde bedrijf (de Eendracht-anslo BV) in Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 27 augustus 2003, WR 2004, 30.

Ktr. Amsterdam 20 september 2001, WR 2001, 89. (Tal Rapoport II) 
Bij tweede poging wel ontruiming omdat huur overeenkomst naar zijn aard van korte duur is. Bij de eerste poging (president Rb. Amsterdam 17 december 1999, WR 2000, 65.) was de vordering tot ontruiming afgewezen.

Vzr. Rb. Den Bosch, sector kanton, locatie Eindhoven 8 januari 2007, WR 2007, 73.

Hof Amsterdam 5 april 2007, JHV 2007, 46. m.nt. TG (LJN BB0865)
Nuttige noot waarin ook gesproken wordt over hotel appartement (Rb. Alkmaar, sector kanton 14 maart 2007, JHV 2007, 47. (LJN BB2351)

Rb. Zutphen, sector kanton, locatie Groenlo 23 juli 2007, WR 2008, 99.

Vzr. Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht 15 januari 2008, WR 2008, 98. (Stichting Sociale Huisvesting Utrecht/Maltaux  c.s.)
Zie ook Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht 19 november 2008, WR 2009, 30.

Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, 19 november 2008, WR 2009, 30. (Malotaux c.s./ Stichting Mitros en Stichting Sociale Huisvesting Utrecht)
Zie ook WR 2008, 98.

Vzr. Rb. Arnhem 15 september 2008, WR 2009, 52. (LJN BF1822)

Ontruiming afgewezen

HR 8 januari 1999, NJ 1999, 495. (Oostenrijkse Zomerhuisjes arrest)

Ktr. Amsterdam 1 september 1999, WR 2000, 10.

President Rb. Amsterdam 17 december 1999, WR 2000, 65. (Tal Rapoport I)
Bij tweede poging (Ktr. Amsterdam 20 september 2001, WR 2001, 89.) wel ontruiming omdat huur overeenkomst naar zijn aard van korte duur is.

Hof Amsterdam 25 mei 2000, PRG 2002, 5907. m.nt. P. Abas

Hof Den Bosch 13 januari 2004, WR 2005, 18.

Hof Amsterdam 13 januari 2005, WR 2005, 76.

Rb. Alkmaar, sector kanton 14 maart 2007, JHV 2007, 47. m.nt. TG (LJN BB2351)
 

  • Redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW)


Ontruiming toegewezen

HR 12 februari 1965, NJ 1965, 139. m.nt. D.J. Veegens

HR 31 oktober 1969, NJ 1970, 25. (Don/ Hazenoot)

HR 26 november 1976, NJ 1978, 54. m.nt. A.R.B.

HR 1 juli 1983, NJ 1984, 149. m.nt. PAS (Hertzfeld/ Groen)

HR 20 januari 1989, NJ 1989, 322. (Wesselingh-Weisz)

Ktr. Sneek 24 maart 1993, WR 1994, 1.

Hof Amsterdam 21 december 1995, WR 1997, 20. m.nt. L.J. van Die.

Hof Leeuwarden 29 oktober 1997, PRG 1997, 4867. m.nt. P. Abas
(Ontruiming in eerste aanleg afgewezen president Rb. Groningen 24 juli 1997)

Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 27 augustus 2003, WR 2004, 30. (De Eendracht-Anslo II)
Zie zelfde bedrijf de Eendracht-anslo BV in Hof Amsterdam 25 oktober 2001, PRG 2003, 6045. (WR 2002, 3.)

Vzr. Rb. Den Bosch 25 april 2007, JHV 2007, 22. (LJN BA4105)

Vzr. Rb. Den Haag 7 november 2007, JHV 2008, 6. (LJN BB7381)

Hof Den Haag 11 april 2008, WR 2008, 124.

Rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, 30 juli 2008, WR 2009, 17. (LJN BF8937)

Ontruiming afgewezen

HR 19 april 1996, NJ 1996, 684. m.nt. PAS (IJsselmuiden/ Brouwers)

Rb. Zwolle 16 september 1998, PRG 1999, 5131. (ontruimingsvonnis Ktr. Deventer 18 augustus 1997, PRG 1997, 4866. vernietigd)

Rb. Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem 1 maart 2006, JHV 2006, 22. m.nt. TG (LJN AV3181)
Zie ook HR 19 april 1996, NJ 1996, 684. m.nt. PAS (IJsselmuiden/ Brouwers)
 

  • Leegstandwet


Ontruiming toegewezen

Ktr. Beetsterzwaag 11 juni 1993, WR 1993, 59.

Hof Amsterdam 12 februari 2004, WR 2005, 54.

Hof Amsterdam 12 mei 2005, WR 2006, 50.

Ontruiming afgewezen

Ktr. Amsterdam 2 februari 2001, WR 2001, 72.

Rb. Amsterdam 9 april 2003, WR 2003, 58. (ontruimingsvonnis Ktr. Amsterdam vernietigd)

Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 22 juli 2004, WR 2004, 280.  (zie ook andere zaak WR 2005, 40.)

Hof Amsterdam 24 februari 2005, WR 2005, 40. (zie ook andere zaak WR 2004, 280.)

Vzr. Rb. Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam 18 juni 2008, WR 2008, 126.

Rb. Zwolle, sector kanton, locatie Zwolle 30 mei 2005, WR 2005, 91.
 

  • Pensionovereenkomst

HR 12 april 1935, NJ 1936, 1.

HR 12 april 1949, NJ 1949, 452.

Hof Arnhem 23 oktober 1978, NJ 1980, 123.  
 
  • Overige uitspraken
      
HR 6 maart 1964, NJ 1964, 215.

Ktr. Hilversum 16 februari 1983, PRG 1983, 1992. m.nt. H. van den Heuvel

Rb. Haarlem 24 mei 1995, WR 1995, 107.

Ktr. Amsterdam 17 november 1995, WR 1996, 36.

Rb. Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem 10 maart 2009, LJN BH5570.