Boeken, tijdschriften

  • Boeken


1. A.M. Kloosterman, H.J. Rossel, J.P. van Stempvoort, Hoofdlijnen in het huurrecht, Deventer: Kluwer 2008.

2. F.T. Oldenhuis e.a., Hoofdlijnen in het huurrecht, Deventer: Kluwer 2005.

3.  A.R. de Jonge, Huurrecht, Boom Juridische uitgevers: Den Haag 2006.

4. P. Abas, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht Asser serie 11A huur, Deventer: Kluwer 2007.

5. P. Abas, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht Asser serie 5, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2007.

6. A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk, E.E. de Wijkersloot-Vinke, De huurbepalingen verklaard, Deventer: Kluwer 2006.

7. A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk, E.E. de Wijkersloot-Vinke, Het nieuw huurrecht per artikel verklaard, Deventer: Kluwer 2003.

8. T.J. Zuidema, recht voor de huurder, Lelystad: Koninklijke Vermande 2001.

9. A.R. de Jonge, E.E. de Wijkerslooth-Vinke, J.H. Gelink, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Deventer: Kluwer 2008.

10. R.A. Dozy en J.L.R.A. Huydecoper, de tekst van boek 7 titel 4 BW voorzien van commentaar, Deventer: Kluwer 2008.

11. J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk, Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar, Deventer: Kluwer 2007.

12. H.J. Rossel, Huurrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2007.

13. C.J. van Zeben, compendium bijzondere overeenkomsten, Deventer: Kluwer 1998.

  • Tijdschriften


1. WR: tijdschrift voor woon- en bedrijfsruimterecht, Arnhem: Gouda Quint.

2. Journaal Huur & Verhuur, Den Haag: Sdu uitgevers.

3. Praktijkgids, Deventer: Kluwer.